Komunikacijske vještine

0
Rate this post

Diplomirani inženjer elektroničkog inženjerstva na taj način može se sa stečenim znanjem baviti problemima sinteze složenih elektroničkih sustava, razvijajući i inovativna rješenja.Tada je sposoban rješavati nove probleme koristeći priložene alate za razumijevanje i razvoj te razvijati daljnja.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

Primjena znanja stečenog tijekom magistarskog studija Elektroničko inženjerstvo omogućuje suočavanje sa složenim problemima kroz pristup segmentacije i naknadne sinteze kako bi se postiglo najprikladnije rješenje.

Nakon ovog tečaja, posebno diplomirani inženjer elektroničkog inženjerstva može:

  • primijeniti stečene vještine za ispravno definiranje projektnih specifikacija i stvaranje vrlo složenih elektroničkih sustava, kao i korištenje najprikladnijih alata za provjeru usklađenosti sa specifikacijom; za ovu aktivnost može surađivati ​​i koordinirati sa stručnjacima u određenom sektoru;
  • provoditi ispitivanja, čak i ona složena, kroz implementaciju sustava za prikupljanje i mjerenje pomoću namjenskih hardverskih i softverskih alata;
  • primijeniti specifična znanja pokazujući sposobnost i razinu autonomije u razradi, interpretaciji i priopćavanju rezultata eksperimentiranja;
  • pokazati visoku razinu razumijevanja tehnika i metoda primjenjivih u različitim kontekstima, te relativnu sposobnost prevođenja teorijskih aspekata u praksu;
    organizirati i upravljati produktivnim aktivnostima u područjima studija koja ga karakteriziraju;
  • ažurirati u skladu s tehnološkom evolucijom.

Aktualizacija pristupa segmentacije i sinteze prikazana je nekoliko puta tijekom pojedinih tečajeva, predlažući tipične slučajeve tijekom vježbi, koje karakterizira sve veći stupanj složenosti. Ove vježbe se ponovno predlažu, kao i tijekom frontalne nastave, kao vježba samoprocjene.

U mnogim kolegijima, u svrhu razvoja ili daljnjeg povećanja sposobnosti primjene vještina u širim kontekstima, predviđeno je sustavno korištenje seminarskih aktivnosti tijekom kojih se studentima predaju stručnjaci iz područja primjene iz industrijskog svijeta ili struke i analiziraju vrlo složene probleme, ali ipak povezan sa sektorom elektroničkog inženjerstva.

Ispitni testovi pojedinačnih kolegija stoga su osmišljeni na način da istaknu ovu sposobnost segmentacije i naknadne sinteze, često postavljajući konkretne probleme planiranja ili analize.

Tijekom rada na diplomskom radu izravno se ocjenjuje primjena osnovnih vještina u određenim sektorima, obično se bavi problemom sinteze složenih elektroničkih sustava za višestruku primjenu u ovom kontekstu.

Autonomija prosuđivanja

Analitičke vještine koje posjeduje diplomirani inženjer elektronike omogućuju mu stjecanje izvrsne razine neovisnog prosuđivanja o temama koje se odnose na njegovo područje studija, što je neophodan uvjet za formuliranje i sintezu rješenja predmetnog problema.

Autonomija prosuđivanja sazrijeva tijekom treninga i rezultat je različitih čimbenika.

Konkretno, poduzete osnovne i karakterizirajuće aktivnosti obuke omogućuju mu postizanje izvrsne razine majstorstva u prepoznavanju odgovarajućih metoda analize, metoda stjecanja i obrade informacija (mjerenja, rezultati eksperimenata, laboratorijskih ispitivanja) te u tumačenju dobivenih rezultate, ako je potrebno, i kroz statističku analizu.

  • Autonomija prosuđivanjaIsto tako, sazrijeva sposobnost provođenja bibliografskih istraživanja znanstvenih i tehničkih izvora, baza podataka i normativnih dokumenata raznih vrsta, posebno, ali ne isključivo, za pripremu završnog ispita.
  • To omogućuje diplomantima da odaberu relevantne informacije u dotičnom kontekstu i da formuliraju vlastitu rigoroznu i tehnički podjeljivu neovisnu prosudbu, uključujući svako razmišljanje o svim društvenim, znanstvenim ili etičkim pitanjima povezanim s tim.
  • Postizanje izvrsne razine samostalnog prosuđivanja dokazuje se polaganjem ispitnih testova, kako u pisanom, tako iu usmenom ili mješovitom obliku, pri izradi radova, ali prije svega prilikom polaganja završnog ispita.

Diplomirani inženjeri elektronike obdareni su izvrsnim međuljudskim vještinama i vještinama donošenja odluka; na taj način sposoban je prezentirati rezultate svoje djelatnosti u pisanom i/ili usmenom obliku s obilježjima organiziranosti i tehničke strogosti; može komunicirati i prenositi informacije, ideje, probleme i rješenja stručnim i nespecijaliziranim sugovornicima, kako na talijanskom tako i na stranom jeziku, tipično engleskom.

ELEKTRONIKA